om det internationella byggnormen tester

om det internationella byggnormen tester

Upplagd av:admin uppdateras: 2010-01-12

Den internationella BauGB, som fastställts av Internationella koden rådet (ICC) under 1997, institut stränga standarderna för konstruktion byggare. Dessa krav garanterar hälsa och säkerhet för dem som använder eller bor i byggnader som International Building Koden omfattar

Ackreditering

ICC kräver ackreditering för hem inspektörerna enligt den internationella BauGB, som anges av International Accreditation Service (IAS). Ett dokument som offentliggjorts av IAS säger varje inspektion specialist måste uppfylla särskilda krav utbildning innan ett byggföretag kan få ackreditering enligt kod.

Certifiering

Alla byggare omfattas av IBC måste skaffa och regelbundet förnya sin certifiering inom vissa områden av bygg-expertis. Dessa krav kräver experter inom flera områden av bygg, inklusive arkitekter, rörmokare, elektriker och brandingenjörer skydd.

10:e Ändringsförslag

nationella regeringarna får ändra IBC i enlighet med staternas rättigheter garanti för 10:e ändringen konstitutionen. Några delstatsregeringar ersätta dem med sina egna koder i stället för dessa anges av IBC.

Annan artikel

  • om det internationella byggnormen tester
  • docka bygga verktyg
  •