Typer av järnvägshammare

Typer av järnvägshammare  Järnvägsbyggnad är en tung och mödosam process som kräver hög kompetens och användning av specialverktyg. Kanske är ett av de viktigaste av dessa verktyg järnvägshammaren, ett unikt instrument som används för att driva järnspikar i trästiftbanden som håller järnvägsspåret tillsammans. Under åren har järnvägssystemet i Amerika och andra delar av världen förändrats på många sätt, men den väsentliga utformningen av järnvägsspåret har varit densamma, liksom verktygen för sin grundläggande konstruktion: hammaren och spetsen. Det finns i huvudsak tre typer av järnvägshammare som har använts för att konstruera och underhålla järnvägar under de senaste 150 åren.

Spike Hammer

Spikhammaren, en specialslädeshammare med ett platt, tungt huvud, utformades för att leverera en stor mängd kraft till toppen av en skena spik. Detta var verktyget för verktygshår som användes vid konstruktionen av den stora amerikanska unionens Pacific-järnvägslinjen under mitten av 1800-talet. Det krävde en enorm mängd manuellt arbete hos den arbetstagare som använde den. Idag används spikhammaren eller slädeshammaren fortfarande för små underhålls- och reparationsarbeten på järnvägsspåret men har ersatts av mer avancerade maskiner för storskalig spikläggning.

Spiker

Även om termen 'spiker' en gång användes som en term för männen som manuellt hamrade spikar, det refererar idag till en stor, automatiserad maskin som rider ovanpå järnvägsspår och driver spikar in i järnvägsslangar via ett kraftigt pneumatiskt system. Spiken kräver lite manuellt arbete från operatörens sida och kan driva spikar med en högre grad av noggrannhet och effektivitet än en arbetare med en spikhammare. Det är också mer kostnadseffektivt av den enkla anledningen att det betyder att färre arbetare måste lägga ett större antal spikes under en kortare tid. Det motsvarar en nagelspistol till en enkel handhammare och är den vanligaste metoden att lägga spikar på moderna järnvägar.

Jackhammer

Den jackhammer eller pneumatiska borren används ofta i järnvägskonstruktion som rivning verktyg för att rensa stenar eller skräp som kan ligga i vägen för ett nytt järnvägsspår. Det kan också användas i nödsituationer av underhållspersonal för att bryta upp sten som fallit på spåren från en jordskred eller jordbävning för att möjliggöra säker passage av gods- och persontåg. Även om det inte är lika specifikt för järnvägsbyggande som spikhammaren och spikaren är jackhammer fortfarande ett viktigt verktyg i arsenalen för järnvägsbyggande och generellt underhåll.

Annan artikel

 • Hur man avslutar nya trägolv
 • Hur man hittar ett hus med postnummer
 • Hur installerar jag Providence Carpet?
 • Källare Remodel Checklista
 • Lista över verktyg för byggande
 • Hur man remodel bad plattan
 • Hur man installerar kakel i en 45-graders vinkel
 • Hur man förbereder ett golv för linoleum
 • Typer av HardiePlank Siding
 • Inredning Moulding Styles
 • Hur man installerar marmorplattor på en eldstad Surround
 • Hook u0026 Loop Sleeving
 • Hur man lägger nytt trägolv över gammalt trägolv
 • DIY Dörrgjutning
 • Typer av borrchuckar
 • Hur man stryker nytt tryckbehandlat trä
 • Snickare Mätverktyg
 • Så här skapar du en svanshals
 • Så här tar du bort och byt ut en ytterdörr på ett hem
 • Carpet Flooring Nackdelar
 •