Installationskrav för pelletskamin

Installationskrav för pelletskamin  Undvik tidskrävande och kostsamma misstag genom att planera din pelletskamininstallation före tid. Kontrollera att du har ramar in i väggar och tak där du planerar att klippa hål och om det finns några sätt att justera kaminens plats. Följ tillverkarens installationskrav som är specifika för din pelletskamin. Utarbeta en plan på papper, verifiera alla dimensioner och få din bränslehandlare att granska planerna.

Placering

Sätt ugnen där inget brännbart kan komma för nära. Att hålla objekt minst 3 meter bort ger en säkerhetsmarginal. Om takhöjden är mindre än 7 fot måste det utrymme där ugnen är installerad vara tillräckligt stor för att rymma den värme som kaminen kommer att producera och fortfarande ge tillräcklig förbränningsluft. I de flesta fall kräver mobila hushållsinstallationer förbränningsluft dras från utsidan. Detta kan dras underifrån hemmet om utrymmet är avluftat eller genom väggen. Golvet måste vara jämnt, säkert och kapabelt att hålla kaminens vikt. Beräkna också placering genom att beakta vilken typ av ventilationsluft som ska användas och genom att följa ventilationsprocessorns krav på clearance. Placera ugnen nära ett vanligt eluttag.

Golvskydd

Använd ett obrännbart golvskydd under ugnen. Golvskyddet måste ha minst samma bredd och djup på ugnen. Det måste sträcka sig minst 6 cm bortom kaminens främre del.

Klarningar

Pelletsugnar kräver vissa avstängningar från närliggande material så att de inte överhettar materialet och får dem att komma i brand. Varje modell och varje tillverkare har potentiellt olika krav, och det är installatörens ansvar att följa dessa krav. Tillverkare av pelletsugnar har också sina egna krav på avluftningar av ventilationsluckorna. När du använder en tee för vertikalt ventiler, installera tee och lägg sedan till ventilationstillverkarens krav på clearance för att komma fram till kaminens placering.

Elektrisk

Kaminen kräver en standard 115 volt jordad utlopp lokaliserad där Det är inte nödvändigt att leda nätsladden över, under eller framför kaminen.

Venting

Anslut inte ventilen till en ventil som används av någon annan apparat. Installera inte en rökdämpare och använd ett takstöd eller eldstoppsavstånd där ett avluftningsrör passerar genom ett tak. Tillverkare kan begränsa mängden och typen av armbågar som ska användas. Till exempel kan Lopi Leyden spis inte ha ventilationsrör som överstiger 180 grader av armbågar. Det skulle vara två 90 graders armbågar, eller en 90 graders armbåge och två 45 graders armbågar. Stöd till röret när det är utanför byggnaden är nödvändigt så att det inte spänner ur egen vikt eller på grund av vind. Tillverkare anger maxventilhöjder, och kaminen kommer inte att fungera alls eller fungerar inte effektivt om du överstiger dem. Rördiametrar varierar vanligtvis från 4 till 6 tum. Använd ett lock på ventilationsröret för att förhindra att vatten, fåglar och gnagare kommer in.

Annan artikel

 • Kompositdäcktyper
 • Hur man gör Crown Moulding Corner Blocks
 • Så här justerar du blad på hantverkare
 • Hur man hittar ett hus med postnummer
 • Instruktioner för att bygga trädgårdar
 • Hur man väljer den bästa typen av trägolv
 • Hur mönstras i trädörrar?
 • Hur man gör en brandvägg
 • Så här installerar du en infällbar skärm
 • Hur man isolerar bakom gips
 • Inredning Moulding Styles
 • Hur man installerar järnskena på utsidan av cementsteg
 • Delar av en trappstång
 • Hur man lägger nytt trägolv över gammalt trägolv
 • Kostnaden för betong vs marmorplattor
 • Så här sätter du in en skorstensliner
 • Hur man lägger laminatgolv under dörrkarmar
 • Grundläggande handverktyg för hemreparationer
 • Asfaltmålning Idéer
 • Tips om aluminiumskärning
 •