Billig eldstad installation

Billig eldstad installation 

Överväganden

Besök byggnadskodens avdelning för din kommun för att hitta kraven för den typ av spisinstallation du planerar. Dessutom tala med eldstad leverantörer och gå online för att undersöka dina alternativ och bestämma vilken metod för installation som är genomförbar. Produkten måste uppfylla dina behov och budget.

Följ tillverkarens installationsspecifikationer för produkten. Avviker inte från riktlinjerna eller riskerar du att upphäva din produktgaranti.

Vent-Free < / h2> Ventilfria eldstäder är bland de vanligaste kompletterande gasuppvärmningsprodukterna som köps i USA. Eldstäderna är 99 procent energieffektiva och drivs på propan eller naturgas. Ventil-öppen spis är billig eftersom ventilationsrör inte gör det måste installeras, och driftskostnaderna är minimala. Eldstaden kan installeras i nästan vilken inställning som helst.

Naturventil eller B-rör

En öppen spis eller B-rör typ av öppen spis är lätt att Installera. Det måste emellertid slutas med omgivning och mantel. B-vent-röret går ut genom taket. Detta system är mer dekorativt än effektivt och kan installeras på nästan vilken plats som helst i hemmet. i ett trångt utrymme kan en naturligt ventilerad spis fungera eftersom den inte har någon c

Direktventil

En direktventilerad spis använder ett speciellt rör för att ventilera avgasen på utsidan och dra ut luften in i eldstaden för att hjälpa förbränningsprocessen. Direktventilationsröret innefattar ett litet inre rör 4 eller 5 tum i diameter. Det inre röret passar in i ett yttre rör 6 5/8 eller 8 tum i diameter. Mellan rörens lager är icke-brännbar isolering. Ytterröret drar in utomhusluft. Utsidan luft värms av den heta avluften som ventileras genom det mindre röret. Denna uppvärmningsprocess förbättrar eldstadens effektivitet.

En direktventilerad spis kan ventileras upp genom ett tak. En annan, billigare ventilationsmetod är dock att ventilera eldstaden från baksidan, genom en angränsande vägg. Detta kallas horisontell ventilation och är snabb och enkel. De flesta direktventilerade eldstäderna kan kräva en vertikal körning upp till 24 tum innan du sätter in en armbåge för horisontell rörledning. I likhet med B-vent-metoden måste installationen vara färdig med en mantel och öppen spiss surround.

Elektriska eldstäder

Om du bor i en lägenhet eller bara vill inte hantera en eldstad, Ett annat alternativ är en elektrisk spis, det är utseendet på en riktig eldstad i olika stilalternativ. Elektriska eldstäder är dock inte konstruerade för att ge mycket värme. I början av 2010 var 10 000 BTU-värmepannor toppvärdet för värmeffekt. köper också en fläkt som hjälper till att cirkulera eldstadens varmluft. En elektrisk spis är mobil och ett mycket kostnadseffektivt val. Det kräver ett närliggande eluttag. Att noggrant planera en eldstadsanläggning ger dig avkoppling, njutning och komfort hos en traditionell eldstad utan det arbete och den kostnad som vanligtvis är förknippad med ett sådant projekt. Moderna eldstäder består av en eldstad och värmeväxlare som är innesluten i isolerad plåthus. Detta förhindrar att eldstaden överhettar omgivningen. Eftersom många eldstadsanläggningar inte kräver en grund eller några väsentliga strukturella förändringar för avluftningsprocessen, kan du hitta en billig eldstad som passar din budget.

Annan artikel

 • Hur får man se på Wainscoting med hälften av arbetet
 • Hur man gör PVC utomhus möbler
 • Hur man installerar kakel och mortel för ett badrum
 • Graniträknare u0026 Radon
 • Hur man går med i MDF
 • Hur Nail Vinyl Siding
 • Hur man bygger på konkreta cirkulära bryggor
 • Instruktioner för hur man refinerar lövträdsgolv
 • Verktyg för mätarea
 • Hur man gör te stänk skåp
 • Glasblock Badrumsfönster Alternativ
 • Instruktioner för hur man använder en Palm Nailer
 • Hur man utformar golvplaner
 • Hur man identifierar grovt sågverk
 • Hur man ändrar en bostad för ledigt boende
 • Hur man gör vinklar för skärning av trä
 • Hur man lägger keramiska plattor över lövträ golv
 • Hur man lägger till högtalare i kyrkan badrum
 • Hur man skär sementsidor
 • Lövträ vs Granitplattor för ett köksgolv
 •