DIY Gas Fireplace Insert

DIY Gas Fireplace Insert 

Förberedelse av skorstenen

Din skorsten måste vara i gott skick. Låt skorstenen inspekteras av en skorstenssvep eller eldstadspersonal. Om skorstenen, eller rökgasen inte är i gott skick, måste den repareras. Den vanligaste metoden att reparera en skorsten är att relinera den med rostfria skorstenar.

Installationsprocessen innebär att man sänker metallförbandet nedför skorstenen genom rep eller användning av en vinsch. Du kan använda styva rör för raka körningar. Använd flexibelt rör för skorstenar med flera böjningar. Det är acceptabelt att använda en kombination av rören.

Du kan också ha en inbyggd placerad liner installerad. Det här fodret är en gummiliknande urin som sätts in i skorstenen och uppblåst. Ett brandbeständigt material pumpas in i formen och får härda. Efter 24 timmar avlägsnas formuläret.

Installationsriktlinjer

Det är viktigt att veta vad byggnadskraven är för att installera eldstadssatser och följa koderna under installationen. Dessutom läser och genomför instruktionerna . Avvik inte från specifikationerna, eller riskerar att upphäva din garanti.

Installationen kan bli smidigare om du tar bort spjället. Se till att du sätter bort spjällen om du vill vända om installationen senare. Avlägsnande av spjällhöljet underlättar installationen av två 3-tums öppningar i öppningen.

Ibland kan det vara nödvändigt att ta bort askhöljet om det blockerar placeringen av insatsenheten i Det rekommenderas att du gör ett 'test' innan du ansluter gasen och elen för att försäkra dig om att insatsen passar rätt.

Skruva in gasskyddet enligt produktets kopplingsschema Kör en gasledning om det inte finns en gasledning. Svart pi pe används vanligtvis för att driva en gasledning. Det är viktigt för insatsens effektivitet att gasröret är den storlek som anges av insatsproducenten. Se till att du hänvisar till lokala byggkoder för att säkerställa att installationen av gasröret överensstämmer. kan också behöva ta med som elektrisk källa till enheten. När du har gjort rätt anslutningar för el och gas och fäst inloppsventilerna till inloppsöppningarna enligt anvisningarna, skjut försiktigt in insatsen i skorstenöppningen. Du vill inte oavsiktligt skada gas- eller elledningen. Fyller lite isolering runt mellanrummen mellan ventilationsrören som är monterade genom spjällöppningen för att förhindra backdrafts.

Vissa människor har en speciell spjällplatta tillverkad för detta ändamål. Få måtten och beställa tallriken i förväg från en lokal plåtbutik. En DIY gaspeisinsats är av de snabbaste, enklaste och energieffektiva metoderna för att utnyttja en traditionell murskamin som är föråldrad och slösar upp till 90 procent av värmen uppför skorstenen. En gaspejsinsats är en stålkåpan som passar in i en konventionell murskamin. Insatsen drar luft från insidan in i gasinsatserna och värmer luften. Luften skickas sedan tillbaka till rummet. Gasinsatser är mycket mer kostnadseffektiva än traditionella eldstäder. Välj mellan ventilerade och oventilerade gasinsatser.

Annan artikel

 • Hur man använder en spiralsåg på keramikplattor
 • Så här byter du Drafty Windows
 • Keramiska plattor Vs. Granit
 • Vad behöver du göra en brännare av en 55 Gal fat?
 • Metal Homes Design Ideas
 • Hur man tar bort en borr Tryck på Chuck
 • Hur förlänger batterilivslängden för en sladdlös skruvmejsel
 • Hur man bifogar Shiplap Siding
 • DIY Pantry Skåp
 • Information om takläggning
 • Effekterna av solenergi för miljön
 • Typer av takmaterial
 • Hur man beräknar kvadratfoten i ett rum
 • Tips om marmorgolv
 • Så här applicerar du Stucco in One Coat
 • Hur man installerar och trimma gjutjärn
 • Verktyg för skärande gångjärn
 • Hur man får trägolv under dörrstöd
 • Corian-specifikationer
 • Bordsskivans kantformat
 •